Savunma Hakkı

KARAR NO : 1 RG No :29028 -RG.T. : 17.12.2014 B.No: 2012/543 -K.T: 15.10.2014 Suçlamaya dayanak olan bir kısım delillerin ele geçirildiği aramaya ilişkin konutta

Devamını Oku

Ölçülülük İlkesi

KARAR NO : 1 RG No:29007-RG T.: 22.05.2014 B.No: 2013/1614 -K.T : 03.04.2014 40.Anayasa’nın “Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması” kenar başlıklı 13. maddesi şöyledir: “Temel

Devamını Oku

Mahkemeye Erişim Hakkı

KARAR NO : 1 RG No :29116-RG T. : 11.09.2014 B.No : 2013 /1752-K.T: 26.06.2014 56.Anayasa’nın 36. maddesinde ifade edilen hak arama özgürlüğü, di­ğer temel

Devamını Oku

Öngörülebilirlik İlkesi

KARAR NO : 1 RG No :29051 -RG.T. :05.07.2014 B.No: 2014 / 256 -K.T : 25.06.2014 80.Başvurucu, avukatların duruşmalarda başörtüsü takmasının yasak olduğuna ilişkin bir

Devamını Oku

Masumiyet Karinesi

KARAR NO : 1 RG No :28940 -RG.T. :13.03.2014 B.No : 2012 /574-K.T : 06.02.2014 75.Masumiyet karinesi, kişinin suç işlediğine dair kesinleşmiş bir yargı ka­rarı

Devamını Oku