Kabul Edilebilirlik Şartları

Kabul Edilebilirlik Şartları

Kararlara Git
Bireysel Başvuru Konusu Olabilecek Haklar ve Özgürlükler

Bireysel Başvuru Konusu Olabilecek Haklar ve Özgürlükler

Kararlara Git
Adil Yargılanma Hakkı

Adil Yargılanma Hakkı

Kararlara Git
İhlalin Tespiti ve Sonuçlarını Ortadan Kaldırma Yolları

İhlalin Tespiti ve Sonuçlarını Ortadan Kaldırma Yolları

Kararlara Git

Siteyi Kullanırken..

“Anayasa Mahkemesi’nin Resmi Ga­zete’de yayınlanmış bireysel başvuru kararları aşağıda özetlenen sistematik çerçevesinde taranmış, ilgili paragraflar konu bazında ve bütünlüğü korunarak tasnif edilmiştir.

Bireysel Başvuru Kararlarının “kabul edilebilirlik şartları” – “bireysel başvuru konusu olabilecek haklar ve özgürlükler” – “adil yargılanma hakkı” ve “ihlalin giderilmesi yolları” başlıkları altında dört temel ayrım esas alınarak tasnif edildiğini göreceksiniz.”

Devamı İçin Tıklayın

Bireysel Başvuru Kılavuzu

Bu başlık altında resimli olarak Bireysel Başvuru Kılavuzu anlatılmıştır. Devamını okumak için buraya tıklayınız.

Bireysel Başvuru Broşürü

Bireysel Başvuru hakkında Sıkça Sorulan Soruların yanıtlarını bulacağınız video için buraya tıklayınız. Bireysel Başvuru Formu için buraya tıklayınız.

Sayın Meslektaşlarımız


Unutulmamalıdır ki, Anayasa Mahkemesi’nin bu kararları yalnızca ceza hukukunu değil özel hukuk ve idare hukukunu da ilgilendirmektedir. Söz konusu kararlardaki esaslar ilk derece mahkemelerinde dermeyan edilmelidir ki, önce AYM ve sonra da AİHM’e yapacağımız başvurulara dayanak yapabilelim

Devamı İçin Tıklayın

Temel İnsan Hakları Belgeleri

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Ek Protokollere, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Belgelerine, Avrupa Konseyi Temel İnsan Hakları Belgelerine ve Diğer İnsan Hakları Metinlerine bu bölümden ulaşabilirsiniz.

Anayasa ve insan haklarına ilişkin Ulusal Mevzuat

Anayasa ve insan haklarına ilişkin Ulusal Mevzuat

Anayasa ve insan haklarına ilişkin Ulusal Mevzuat

Sayfaya Git
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Belgeleri

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Belgeleri

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Belgeleri

Sayfaya Git
Diğer İnsan Hakları Metinleri

Diğer İnsan Hakları Metinleri

Diğer İnsan Hakları Metinleri

Sayfaya Git
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Ek Protokoller

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Ek Protokoller

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Ek Protokoller

Sayfaya Git
Avrupa Konseyi Temel İnsan Hakları Belgeleri

Avrupa Konseyi Temel İnsan Hakları Belgeleri

Avrupa Konseyi Temel İnsan Hakları Belgeleri

Sayfaya Git
Bireysel Başvuru Kılavuzu

Bireysel Başvuru Kılavuzu

Bireysel Başvuru Kılavuzu

Sayfaya Git

1. Kısım

KABUL EDİLEBİLİRLİK ŞARTLARI

 • Konu Bakımından Yetki
 • Yer Bakımından Yetki
 • Başvuru Yollarının Tüketilmiş Olması
 • Bireysel Başvuru Konusu Yapılamayacak İşlemler
 • Kişi Bakımından Yetki
 • Zaman Bakımından Yetki
 • Başvuru Usulü ve Kabul Edilebilirlik Şartları, İncelenmesi ve Başvurucuların Yükümlülükleri
 • Bireysel Başvuru Hakkının Kötüye Kullanılması
 • Adli Yardım
 • İhtiyati Tedbirler
1. Kısıma Git

4. Kısım

İhlalin Tespiti ve Sonuçlarını Ortadan Kaldırma Yolları

 • İhlalin Tespiti ve Sonuçlarını Ortadan Kaldırma Yolları
4. Kısıma Git