Biz Kimiz?

Ergin CİNMEN

Avukat

1974 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. O tarihten bu yana başta Ceza Hukuku, İdare Hukuku, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Bireysel Başvuru davaları konusunda avukatlık yaptı. 1990-1992 yılları arasında İstanbul Barosu yöneticiliğine seçildi. Bu süreçte Ceza Muhakemesi ile ilgili yasalarda yapılan değişikliklerle ilgili olarak İstanbul Barosunu temsilen Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarında bulundu. Çeşitli sivil toplum yapılanmalarında ve derneklerde yöneticilik yaptı. Meslektaşları Av. Ahmet Dindar ve Av. Aydan Barım ile birlikte “Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Kararları” adlı kitabı yayınladı. Değişik gazete, dergi, hukuk dergileri ve internet sitelerinde makaleler yazdı. Halen avukatlık yapıyor.

İletişim: ergincinmen@mynet.com

1963 İstanbul doğumlu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1985 yılında bitirdi. 1986’dan beri İstanbul Barosu üyesi ve

Ağırlıklı olarak, Ticaret ve Borçlar hukuku, Medeni Hukuk,İş hukuku ve İcra iflas Hukuku alanlarında hukuk müşavirliği ve avukatlık yapıyor.

Çeşitli sivil toplum yapılanmalarında ve derneklerde çalışmaları var.

Meslektaşları Av. Ergin Cinmen ve Av. Ahmet Dindar ile birlikte “Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Kararları” adlı kitabı yayınladı.

İletişim: aydanbarim@gmail.com

Aydan BARIM

Avukat

Ahmet DİNDAR

Avukat

1963 Kayseri doğumlu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1985 yılında bitirdi. 1987’den beri İstanbul Barosu üyesi olarak avukatlık yapıyor.

Ağırlıklı olarak, ticaret ve borçlar hukuku, fikri ve sınai haklar, marka-patent hukuku, basın hukuku ve insan hakları-bireysel başvuru alanlarında hukuk müşavirliği ve avukatlık yaptı.

Açık Sayfa Aktüel Hukuk Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği yaptı. Aydınlık İçin Yurttaş Girişimi ve Barış Girişimi başta olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak görev aldı.

Meslektaşları Av. Ergin Cinmen ve Av. Aydan Barım ile birlikte “Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Kararları” adlı kitabı yayınladı.

İletişim: ahmetdindar@superonline.com