İhlalin Tespiti ve Sonuçlarını Ortadan Kaldırma Yolları