Yeni Ana Sayfa

“Anayasa Mahkemesi’nin Resmi Ga­zete’de yayınlanmış bireysel başvuru kararları aşağıda özetlenen sistematik çerçevesinde taranmış, ilgili paragraflar konu bazında ve bütünlüğü korunarak tasnif edilmiştir.

Bireysel Başvuru Kararlarının “kabul edilebilirlik şartları” – “bireysel başvuru konusu olabilecek haklar ve özgürlükler” – “adil yargılanma hakkı” ve “ihlalin giderilmesi yolları” başlıkları altında dört temel ayrım esas alınarak tasnif edildiğini göreceksiniz.”

Devamı İçin Tıklayın

Bu başlık altında resimli olarak Bireysel Başvuru Kılavuzu anlatılmıştır. Devamını okumak için buraya tıklayınız.

Bireysel Başvuru hakkında Sıkça Sorulan Soruların yanıtlarını bulacağınız video için buraya tıklayınız. Bireysel Başvuru Formu için buraya tıklayınız.

Unutulmamalıdır ki, Anayasa Mahkemesi’nin bu kararları yalnızca ceza hukukunu değil özel hukuk ve idare hukukunu da ilgilendirmektedir. Söz konusu kararlardaki esaslar ilk derece mahkemelerinde dermeyan edilmelidir ki, önce AYM ve sonra da AİHM’e yapacağımız başvurulara dayanak yapabilelim

Devamı İçin Tıklayın