Başvuru Usulü ve Kabul Edilebilirlik Şartları, İncelenmesi ve Başvurucuların Yükümlülükleri